NỊT ĐỊNH HÌNH CHỮ S

  • Hot
    bộ sản phẩm cao lá rừng

    NỊT ĐỊNH HÌNH CHỮ S

    Được khuyến dùng với Cao lá rừng ZN, nịt định hình chữ S giúp bạn cố định vùng eo và định hình đường cong chữ S giúp đem lại vóc dáng cân đối.

    150.000