Tag - vấn đề giảm cân giảm mỡ

giảm cân giảm mỡ

Những vấn đề phổ biến hay gặp phải trong quá trình giảm cân và giảm mỡ

Công cuộc chinh phục sắc vóc luôn dành rất nhiều tâm trí của bạn. Và các vấn đề phát sinh cứ xảy đến nhiều vô số kể và không thể nào kiểm soát được, cứ khiến bạn nản lòng và ức chế. Xem nguyên nhân là vì đâu nè. Thiếu kiên nhẫn: chưa có đủ quyết tâm thực hiện chế độ nghiêm ngặt của quá trình giảm cân, tạo cho mình quá nhiều áp lực rồi tự chịu không được đành từ bỏ. Thường hay đổ lỗi là “chắc mình chưa sẵn sàng để làm việc này, chắc đây chưa phải là thời điểm thích hợp”. Vì thế quá trình giảm cân giảm mỡ thường không có kết quả và đâu lại hoàn đấy. Giảm cân không đúng cách, sai phương pháp: bạn chưa hiểu rõ nguyên tắc hay lý do vì sao những cách người ta làm và chỉ cho [...]