Tag - văn hóa uống trà

Văn hóa uống trà của người Việt – Thói quen tốt cho kết quả không ngờ

Từ xa xưa người Việt ta đã có văn hóa uống trà, rất phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân. Cách thưởng thức trà cũng có thể cho ta thấy được phẩm cách cũng như tư chất của người uống trà. Trà ngày xưa chỉ dùng trong cung đình vì thể hiện vị thế quyền quý cao sang, vì thế mà có hẳn một nghệ thuật pha trà cũng như thưởng thức trà giống như nghệ thuật trà đạo của Nhật Bản vậy. Ngày nay trà được sử dụng phổ biến trong đời sống trong mọi hoạt động xã hội và không còn chú trọng nhiều đến việc thưởng thức nữa mà coi đó như một loại thức uống thông thường, giải khát. Cho đến ngày nay, khi bạn đến bất cứ gia đình người Việt nào chắc chắn một điều là trà không thể thiếu. Hầu hết những người lớn [...]